ADAY SÜRÜCÜLÜK NE DEMEK

ADAY SÜRÜCÜLÜK NE DEMEK

ADAY SÜRÜCÜLÜK NE DEMEK
Tarih: 08 - Ekim - 2016

1-Aday sürücülük 01.01.2016 Tarihinden itibaren başlayacaktır.

2-Aday sürücülük süresi belgenin alındığı tarihen itibaren iki yıl süreyle devam edecektir.

3-Aday sürücünün yanında refakatçı bulunmadan kendi başına araç kullanabilcektir.

4-aday sürücülerin sürücülük belgesinin geri alınması ile ilgili olarak

                a)İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,

                b) İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerini üç kez ihlal etmesi

                c) İki yıl boyunca sağa sola ve dönel kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanıcılarına geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi duumunda,

                d) İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi durumunda,

                e) İki yıl boyunca emniyet kemerini üç kez takılmaması durumunda,

                f) İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları

                g)Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda,

                h)iki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması,

durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.

 

Uzun zamandan beri gündem olan bir türlü ülkemizde yürürlüğe sokulamayan ancak bir çok kanun ve yönetmeliği değişimi ile birlikte aday (stajyer) sürücülük nihayet yasalaştı 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulama aktif olarak ülkemizde başlayacak bu yeni yönetmelik beraberinde bir çok yeniliğide getiriyor.Aday sürücü olanlar nelere dikkat etmeli 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan stajyer sürücülükle ilgili yeni mevzuat değişikliğinin AB standartları çerçevesinde yapıldığına dair basında yer alan haberler üzerine, Avrupa’da yaşayan, yaşamış veya her hangi bir yakını bulunan vatandaşlarımızın, bazı Avrupa ülkelerinde stajyer sürücülük döneminde, kişilerin yanlarında bir başka kişi olmadan tek başına araç kullanamadığını biliyor olmasından dolayı, ülkemizde de böyle bir uygulamanın başlayacağına yönelik, kulaktan kulağa yayılan gerçek dışı bir haberin yaygınlaşması sonrası, TÜSEKON olarak başından sonuna kadar desteklediğimiz, doğru bulduğumuz ve mutlaka olması gerektiğine inandığımız yeni başlayacak olan bu yeni uygulamaya dair gerçeklerin doğru şekilde kamuoyuna anlatılmasına yönelik çeşitli açıklamalarımız olmuştur. Şöyle ki, bilindiği gibi Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan çok uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olan bu yeni mevzuat düzenlemesinin her safhasını yakından takip eden konfederasyonumuz stajyer sürücülük başta olmak üzere yeni düzenleme ile hayata geçecek tüm yeniliklerin gerekliliğini başından bu yana savunmuş ve desteklemiştir. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, mesleki bir sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak, hem sektörümüz mensuplarını, hem de ülkemiz kamuoyunu yeni başlayacak uygulamalar ile ilgili bilgilendirmek adına konfederasyonumuz yetkilileri başta olmak üzere, konfederasyonumuz üyesi federasyonlarımızın ve derneklerimizin yönetici ve temsilcileri tarafından zaman zaman yazılı, görsel ve sosyal medyada çeşitli beyanatlarda bulunulmaktadır. Yapılan bu beyanatların hiç birisi; vatandaşlarımızın bu yeni uygulamaları kabus gibi algılayarak telaşa kapılmalarını sağlamak, sürücü adaylarını tahrik etmek, kamu oyunda manipülasyon yaratmak, sürücü adaylarının bir an önce sürücü kurslarına kayıt olmalarını sağlamak gibi ticari ahlaka sığmayacak bir amaç asla gütmemektedir. Aksine, 8 bölge federasyonu ve 81 il derneği ile sektörün ülke genelinde en büyük ve en etkin sivil toplum örgütü olan konfederasyonumuz, konunun en yakın muhatabı olarak, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Kaldı ki, şimdi veya gelecekte sürücü belgesi almak isteyen herkesin başvuracağı yer her halükarda zaten sürücü kurslarıdır. 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni mevzuatın uygulamaya girmesiyle sürücü belgeleri ile ilgili yepyeni beş uygulama hayatımıza girecek olup, bu yenilikler; 1- Stajyer Sürücülük Uygulaması; Kişilerin sürücü kurslarına hangi tarihte kayıt olmuş olduklarına, hangi tarihlerde sınavlarda başarılı olduklarına veya hangi tarihte sürücü sertifikalarını almaya hak kazandıkları bakılmaksızın, 01.01.2016 tarihinden itibaren Trafik Denetleme ve Tescil Bürolarından ilk defa sürücü belgesi alacak herkes iki yıl süreyle stajyer sürücü sayılacaktır. Bu kişiler, iki yıllık stajyerlikleri boyunca yanlarında her hangi bir kişinin bulunmasına gerek olmadan şehir içi veya şehir dışında her sürücü gibi sahibi oldukları sürücü belgesinin kullanmaya yetki verdiği araçları kullanabileceklerdir. Ancak bu iki yıllık süre içerisinde bu kişilerin; 0,20 promil alkollü olarak araç kullanırken yakalanması, kırmızı ışık, yaya üstünlüğü ve hız sınırı limitlerinin aşılması gibi hususlarda üç defa cezai işleme maruz kalması ve toplam 75 ceza puanını doldurması gibi hallerde stajyer sürücü belgeleri iptal edilerek, tekrar her hangi bir sürücü kursuna kayıt olmaları ve tekrar sınavlara girmesi gerekecektir. Kamu oyunda şu an en çok yankı bulan bu uygulamadan etkilenmek istemeyen sürücü adayları için üzerine basa basa bir kez daha 01.01.2016 tarihinden önce sürücü belgelerini almış olmaları gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz. Dolayısı ile MEB tarafından belirlenen sürücü adayları sınav takvimi ve MTSK mevzuatına göre en geç 10 eylül tarihinde açılacak olan dönemlere kayıt olan kursiyerler, 10 Ekim tarihinde yapılacak teorik sınava girebilecek olup, bu sınavda başarılı olmuş olanlar, kasım ayı içerisinde yapılması muhtemel direksiyon uygulama sınavına girip, bu sınavda da başarılı olmaları halinde sürücü kurslarından alacakları sertifikalar ile 01.01.2016 tarihi gelmeden emniyet müdürlüklerine başvurularını yaparak sürücü belgelerini stajyer sürücü uygulaması başlamadan alabileceklerdir. 2015 Aralık ayında yapılacak teorik sınava girecek olan kursiyerlerin, direksiyon uygulama sınavları ve sertifikalarını sürücü belgesine dönüştürme işlemleri 01.01.2016 tarihinden sonrasına sarkacağı için bu kişiler stajyer sürücü sayılacaklardır. 2- İlk Defa Sürücü Belgesi Alacak Olanlarda Tecrübe Uygulaması; 01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alacak olan kişiler direk olarak otobüs ve kamyon türü araçları kullanmak üzere ağır vasıta türü sürücü belgesi için müracaatta bulunamayacaklardır. Bu tür araçları kullanmak üzere sürücü belgesi almak isteyen kişilerde, daha önceden alınmış B sınıfı sürücü belgesi bulunma şartı istenecektir. Bu uygulamadan etkilenmek istemeyen kişilerin ise en geç 10 Aralık tarihine kadar her hangi bir sürücü kursuna kayıt olması yeterli olacaktır. 3- Sürücü Belgelerinin İsim ve Araç Kullanma Yetkilerinin Yenilenmesi Uygulaması; 01.01.2016 tarihinden itibaren verilecek her yeni sürücü belgesi yeni mevzuat gereği AB standartlarına uygun olarak belirlenmiş yeni sürücü belgesi isimlerine göre düzenlenecek olup, kullanmaya yetkili olacakları araç çeşitleri de günümüzden farklı olacaktır. Örneği şu an alınmış olan B sınıfı sürücü belgesi ile otomobil, minibüs ve kamyonet tarzı araçlar kullanılabilirken, 01.01.2016 tarihinden sonra alınacak B sınıfı sürücü belgesi ile sadece otomobil türü araçlar kullanılabilecek olup minibüs ve kamyonet tarzı araçları kullanabilmek için ayrıca başka sınıf sürücü belgesi alınması gerekecektir. Bu uygulamadan da etkilenmemek isteyen kişilerin en geç 10 Aralık tarihine kadar her hangi bir sürücü kursuna kayıt olması yeterli olacaktır. 4- Sürücü Belgelerine Geçerlilik Süresi Getirilmesi Uygulaması; 01.01.2016 tarihinden itibaren ilk defa verilecek sürücü belgeleri ile sürücü belgelerinin isim ve araç kullanma yetkilerinin değişmesinden dolayı daha önceden alınmış olan sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemleri esnasında bütün sürücü belgelerine geçerlilik tarihi atılacak. İlk defa sürücü belgesi alan ve stajyer sürücü olacak olan kişilerin sürücü belgeleri iki yıl, ağır vasıta araçları kullanacak kişilerin sürücü belgeleri beş yıl, diğer sınıf sürücü belgelerinin için ise on yıllık bir geçerlilik süresi olacak. Bu sürelerin sonunda ve devamında sürücü belgesi sahipleri sürücü olabilmek için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını ispatlayan bir sağlık raporu ile birlikte tekrar sürücü belgelerini değiştirecek. Bu yeni uygulama sadece ilk defa sürücü belgesi alacak olan kişileri değil mevcut sürücü belgesi sahiplerini de kapsayan bir uygulamadır. Sadece mevcut sürücü belgesi bulunan kişiler 01.01.2016 tarihinden itibaren sürücü belgelerini yenileri ile değiştirmek için kendilerine beş yıl süre tanınmış olup, bu beş yıl içinde değiştirme işlemini gerçekleştirenler sadece 15TL kart bedeli ödeyeceklerdir. Beş yıllık süreçte sürücü belgesini değiştirmeyen mevcut sürücü belgesi sahibi kişiler ise 15TL kart ücretinin yanında sürücü belgesi türüne göre değişen sürücü belgesi harcını da ödemek zorunda kalacaklardır. 5- Sürücü Belgelerinin Daha Fazla Ülkede Tanınması Uygulaması; Şu anda ülkemizden alınmış sürücü belgeleri sadece karşılıklı anlaşmamız olan ülkelerde geçerli iken bu yeni uygulama ile verilecek sürücü belgeleri AB standartlarında olacak olup, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacaktır. 01.01.2016 tarihinden sonra yeni sürücü belgesi almış olan kişiler ile mevcut sürücü belgesini 01.01.2016 tarihinden sonra yenisi ile değiştirmiş olan kişiler Avrupa’nın her yerinde geçerli sürücü belgesine sahip olmuş olacaklardır. Yukarıda yapılan yeni başlayacak uygulamalara dair açıklamalar doğrultusunda vatandaşlarımızın doğru şekilde bilgi sahibi olarak kendi hür iradeleri ile sürücü belgesi için acele edip etmemeleri yönünde kimsenin yönlendirmesi, etkisi veya tesirinde kalmadan doğru kararı yine kendilerinin vereceğine dair inancımızla ülkemiz kamuoyunun bilgilerine sunarız

 

                                                                                                                                                       Selçuk YILDIZ

                                                                                                                                              YILDIZ SÜRÜCÜ KURSU

                                                                                                                                                           KURUCU