Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler;

 

  1. 1 Adet Nüfüs Cüzdanı fotokopisi
     
  2.  1 Adet Biyometrik fotoğraf

 

  1. Diploma, Öğrenci Belgesi veya Tasdikname çıkış Belgesi (Bunlardan Bir tanesi)

 

  1. Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden)

 

Kaydınızın başlatılması için kimlik fotokopisi yeterlidir ancak geri kalan evrakların kayıt olduktan sonra en geç 3 gün içerisinde hazırlanıp kursumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yabancı Uyruklular İçin;


1- 2 Adet Biyometrik fotoğraf

2- Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığının belgelenmesi

( İkametgah Tezkeresi )

3- Öğrenim belgesi noter tasdikli Türkçe tercümesi

4- Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

5- Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden)